Custòdia Agrària

La custòdia del territori i la custòdia agrària

La custòdia del territori és un conjunt d’instruments per conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural que es va començar a implantar a Catalunya a final del segle XX. Des de llavors,  gràcies a l’impuls de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) i de les organitzacions que en formen part, l’ús d’aquests instruments ha anat creixent.

 Els ACAG

Els Acords de Custòdia Agrària Grípia (ACAG) són l’eina que utilitza Rurbans per garantir l’ús dels prats de pastura recuperats i alhora per per establir els drets i deures entre els propietaris d’una finca i aquelles persones que volen realitzar una incorporació al sector davant una cessió o traspàs.

En aquests acords es defineixen les parcel·les on es realitzarà la neteja, sota quins criteris o quins són els tractes vinculats al traspàs d’una explotació.

 El contracte de custòdia és la eina que fem servir per obtenir el compromís dels ramaders/es tant en les neteges dels prats de pastura com en les cessions/traspassos de les explotacions.

En el cas de les neteges els ramaders/es  comprometen a mantenir aquells prats pasturats pel seu bestiar sota criteris sostenibles durant un mínim de 5 anys. En el cas de les cessions/traspassos es determina quins són els criteris de traspàs/ arrendament tant de les infraestructures i les parcel·les com pel que fa al maneig del bestiar i les condicions econòmiques.

 Nosaltres des de l’Associació ens comprometem a fer el seguiment dels compromisos establerts i d’assessorar-los en la gestió de les finques

 Com es recupera l’espai agrari?

Rurbans organitza un camp de treball anual mitjançant els acords de custòdia agrària, amb la participació de voluntariat ambiental i agrari.

Com es faciliten les cessions i/o traspassos d’explotacions?

Es posa en contacte a propietaris/es que estan disposades a fer una cessió o traspàs (tant de finques, com d’infraestructures, maquinària, bestiar, etc) amb aquelles persones que no tenen terres ni infraestructura per començar la seva explotació i per tant volen fer una nova incorporació.

En aquest cas el acords de custòdia es complementen amb els convenis agraris establerts pel Departament d’Agricultura.