Associació, qui som?

 

L’associació Rurbans, és una associació de dinamització rural de muntanya del Pallars Sobirà, que inicia la seva tasca a finals del 2003. L’associació pretén, dins els seus objectius generals, dinamitzar l’àmbit Pirinenc mitjançant accions singulars vinculades a la participació i vetllar per la recuperació del patrimoni sociocultural del territori.

 Des de l’any 2009  Rurbans treballa en el Projecte Grípia. Territori Ramader. Un projecte pilot a les comarques del Pirineu lleidatà i amb especial incidència en el Pallars Sobirà, de formació i foment d’activitats agroramaderes en l’àmbit de muntanya que incideixen en la conservació i dinamització del medi ambient.

Quin és el nostre objectiu?

 El Projecte Grípia Territori Ramader pretén potenciar la incorporació de persones en l’activitat pagesa de les zones de muntanya, preparant-los per a poder garantir la continuïtat i viabilitat de les explotacions ramaderes de la comarca del Pallars Sobirà. Actualment aquestes es troben en un moment de canvi decisori pel seu manteniment. La tendència actual està empenyent al sector a l’abandó d’aquesta activitat i del territori on es desenvolupa amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat, cultura i economia tradicional ancestral.

 El projecte té 5 línies de treball diferent:

–          Escola de pagesia i activitat pastoral

–          Assessorament tècnic a les explotacions ramaderes

–          Banc de finques agràries. Custòdia Agrària

–          Comercialització de productes

–          Sensibilització de joves: relleu generacional